Glukózový senzor s dlhšou životnosťou absolvoval klinické skúšanie  
Počet pacientov s diabetes mellitus 1. typu sa v Českej republike blíži k stotisícke a na Slovensku proporcionálne asi k polovičnému číslu. Je to ten horšie zvládateľný typ cukrovky, postihujúci aj deti, pri ktorom koncentrácia glukózy v krvi často výrazne kolíše a pacienti si musia niekoľkokrát denne pichať do prstov a odoberať kvapku krvi na jej meranie glukometrom. Ani táto tortúra však niekedy nestačí - niekoľko náhodných meraní nedokáže dokonale zmapovať 24 - hodinový priebeh glykémie.

Glukózový senzor Eversense CGM system
Glukózový senzor Eversense CGM system.

Riešením je trvalé monitorovanie koncentrácie glukózy v krvi (glykémie), čím sa myslí odčítanie jej hodnoty v intervaloch niekoľkých minút (častejšie meranie nemá praktický význam). Principiálne by to nebol problém - dávno je známe, že oxidácia glukózy za prítomnosti enzýmu glukózooxidázy produkuje peroxid vodíka, ktorého elektrolýzou vzniká merateľný elektrický prúd, závislý od koncentrácie glukózy. Inou, novšou metódou je meranie na princípe fluorescencie. V praxi je však veľký problém so stabilitou zariadenia v prostredí živého organizmu. Trápi aj tzv. umelý pankreas - zariadenie, ktoré buď plne automaticky, alebo po korekcii pacientom dávkuje inzulín. Hoci už bolo schválené pre klinické používanie, v praxi jeho použiteľnosť stále naráža aj na problémy s trvanlivosťou a nutnosťou častých kalibrácii glukózového senzora podľa odberov krvi.

 

 

Transmiter Eversense
Transmiter Eversense.

Samotné glukózové senzory sa používajú ako jednorazové zariadenia s trvanlivosťou niekoľkých dní. Merajú koncentráciu glukózy v intersticiálnej tekutine, ktorá je v prijateľnej zhode s koncentráciou glukózy v krvi. Údaje prenášajú do vonkajšej jednotky, ktorou môže byť aj smartfón, alebo poloautomatická inzulínová pumpa, ktorá podľa nameraných hodnôt koriguje množstvo inzulínu, podávané pacientovi. Musia sa však aj viackrát denne kalibrovať na základe hodnoty, nameranej z odberu krvi. Aj tak sú prínosom pre pacientov, ktorým hladina glykémie počas dňa silne kolíše a ohrozuje ich komplikáciami, napríklad hypoglykémiami. Takéto výchyľky sa jednotlivými odbermi často nedajú zachytiť, liečba je neprimeraná a vedie k ďalším problémom (progresia chronických komplikácii cukrovky, syndróm nerozpoznania hypoglykémie, prípadne až poškodenie centrálneho nervového systému). Senzory disponujú aj prostriedkami na varovanie pacienta pred nebezpečnými hodnotami glykémie.

 

 

Jednorazové merania nemusia zachytiť všetky výkyvy hladiny glukózy
Jednorazové merania nemusia zachytiť všetky výkyvy hladiny glukózy.

Významný pokrok prezentuje štúdia PRECISE II, predstavujúca testovanie nového typu senzoru Eversense CGM system, ktorá preukázala jeho funkčnosť počas 90 dní s výhľadom až polročnej použiteľnosti. S ohľadom na testovací režim ešte nie je zrejmé, aké časté kalibrácie bude zariadenie vyžadovať, ale očakáva sa výrazný pokrok aj v tomto smere. Počet zlyhaní systému bol prijateľný, pritom zariadenie samo upozorňuje na nefunkčnosť a blížiaci sa koniec životnosti. Počet komplikácii, hlavne zápalových, bol prijateľný - 80% pacientov bolo spokojných do tej miery, že by chcelo zariadenie ďalej používať.

 

 

Meranie koncentrácie glukózy pomocou glukometra je stále potrebné pre kalibráciu senzorov.
Meranie koncentrácie glukózy pomocou glukometra je stále potrebné pre kalibráciu senzorov.

Samotný senzor sa jednoducho implantuje pod kožu pomocou aplikátora (podobá sa to na čipovanie psíkov) a pomerne jednoducho aj odstraňuje po skončení životnosti. Je to 18 milimetrov dlhá tyčinka s priemerom 3,5 milimetra, ktorej vnútorné zariadenie spektrofluorometricky meria koncentráciu glukózy, reverzibilne naviazanej na indikátorový hydrogél. Pre zaujímavosť, silikónový povlak na povrchu senzora je impregnovaný nepatrným množstvom dexametazónu - lieku so silným protizápalovým účinkom, ktorý potláča zápalovú reakciu organizmu a predlžuje tak životnosť zariadenia. Údaje odosiela cez bluetooth pripojenie do transmitera, umiestneného na koži nad senzorom. ktorý ich ukladá, spracúva a dokáže vibráciami upozorniť pacienta na nebezpečné hodnoty. Tiež ich prenáša na mobilné zariadenie, vybavené príslušnou aplikáciou na podrobné spracovanie. Transmiter je niekoľko centimetrov veľká "placka", ktorá sa dá jednoducho dočasne odstrániť.

 

 

Trvácny a pacientom dobre znášaný glukózový senzor je predpokladom zlepšenia kvality liečby diabetu u tých najproblémovejších a najohrozenejších pacientov s labilným diabetom 1. typu, vrátane detských pacientov. Pravdepodobne však umožní aj rozšírenie používania plne automatickej inzulínovej pumpy s funkciou umelého pankreasu.

 

Podrobnosti o štúdii: v Diabetes Technology & Therapeutics


Datum: 26.02.2018
Tisk článku

Pečovatelství - Číková Zuzana, Křiváková Marcela
 
 
cena původní: 290 Kč
cena: 258 Kč
Pečovatelství
Číková Zuzana, Křiváková Marcela
Související články:

Lék proti cukrovce podporuje tvorbu neuronů     Autor: Dagmar Gregorová (06.07.2012)
Umelý pankreas prichádza     Autor: Matej Čiernik (16.06.2013)
Ako na cukrovku     Autor: Matej Čiernik (13.12.2014)
K rybě se sluší podávat bílé, diabetikovi červené     Autor: Josef Pazdera (16.10.2015)
Diabetikom nestačí len liečba cukrovky     Autor: Matej Čiernik (22.12.2017)Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace