Cokoli dáte ženě, ona z toho udělá něco víc a daruje nazpátek něco
většího...
Dej jí semeno, bude mít dítě,
dej jí dům a udělá ti domov,
dej jí potraviny a udělá ti jídlo,
dej jí úsměv a ona ti dá svoje srdce.

Ona rozmnožuje a rozšiřuje to, co je dané a vrací v mnohem větší
formě.