Pro vítězství zla stačí, když slušní lidé nebudou nic dělat
(E. Burke)