Znám benzínovou studánku
kde nejhlubší je les
tam stačí škrtnout zápalkou
a vše letí do nebes.