Na „obyčejnou“ chřipku ročně těžce onemocní 3 až 5 miliónů osob, přičemž 290 000 až 650 000 z nich umře na respirační selhání.
Pramen: WHO
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)