Sú dva spôsoby, ako príde premiér o svoju moc:
Prvý je prirodzený a druhý nadprirodzený.
Ten prvý: Z neba zostúpi archanjel Gabriel a ohnivým mečom ho navždy vyženie s politiky.
Ten druhý: Odíde z politiky sám.