Pštros má větší oko než mozek. Zdá se, že jde o evolučně osvědčenou vlastnost, neboť ji s úspěchem převzali i mnozí z nás.