Kráčel Ježíš po Zemi, když v tom uzřel plačícího muže. I optal se Ježíš muže, proč pláče. "Oheň mi vzal dům a já teď s rodinou nemám kde žit." "Hle muži, Tvůj dům!" řekl Ježíš a před jejich zraky se objevil nádherný dům. Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. "Zemřel mi můj maličký syn!", hořekuje žena. I vztáhl Ježíš ruce na dítě a řekl: "Hle ženo, Tvůj syn žije!". Procházel Ježíš dál Zemi, když v tom uviděl sedět v Praze na Smíchově plačícího mladíka. "Proč pláčeš mladý muži?!", zeptal se ho Ježíš. Mladík k Ježíši zvedl své uplakané oči a odvětil: Jdu poprvé k volbám a nevím koho volit. Ježíš si prohlédl volební lístky, přisedl a plakal s ním.