Republika je pěkná věc, ale politické strany vždy budou v prvé řadě hájit své vlastní zájmy; kdo však bude dbát o zájmy státu jako celku? Karel I. císař rakouský a král český.