Blahé paměti let šedesátých v ctihodné Británii jeden bulvární plátek poslal všem politikům i poslancům telegram: PRASKLO TO.STOP.ZMIZ. STOP. Následně velká část z obeslaných náhle nebyla k zastižení, nebrala telefon, sekretářky omlouvaly nedostupnost svých zaměstnavatelů indispozicí a služebními záležitostmi… Také vás napadá, co nás?