Kacíř – člověk zavržený nositeli pravé víry a popravený, většinou upálením, mocí světskou. Kacíř – člověk s nepatrnou šancí obhájit své myšlenky a postoje, protože je ukřičen pravověrnými, jeho kosti jsou roztlučeny, rozprášeny nebo hozeny do řeky mocí výkonnou. I když zatím popravujeme i umlčujeme mediálně, je dnes slovo kacíř pro vlastence nejvhodnější. (Lenka Procházková, spisovatelka)