Lidstvo chce od umělé inteligence pomoc v rozhodování. Umělá inteligence má ovšem základ ve zpracování statistických dat a musí zákonitě vyhodnotit, že prvkem, který do systému vnáší chaos je člověk a tento prvek se v zájmu stability systému musí odstranit ...