Je to sice důkaz per huba, ale je to exaktně matematicky. (Goce Chadzitaskos, České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)