„Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.“   Napoleon Bonaparte