Když máš úspěch, dozví se celý svět, jaký jsi. Když nemáš úspěch, dozvíš se, jaký je svět. (Indické přísloví)