V minulém století se vybudovaly přehrady, atomové elektrárny, rozvodná síť - zejména vysokého napětí, atd. a dnes za jejich používání a zejména výnosy musíme platit zvýšenou sazbou za energie. Tyto výjimečné montáže se postavily na základě domácích daní řádně zaplacených jako mnou, tak mými spoluobčany a nikoliv z nějakých dotací z ciziny. Takže nejen pro mě značí tento hanebný stav ironii demokratického vývoje a zacházení s majetkem už zaplaceným občany, tak i velké zklamání včetně pocitu krádeže… (prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c., fyzik, nositel nejvyšších vyznamenání Akademie věd ČR (Heyrovského medaile) a České společnosti chemické (Hanušova medaile), Státního vyznamenání I. Stupně,...