"V jednom z experimentů narazila UI na tzv. captchu, tedy systém kontroly ověřující, zda příchozí uživatel není robot. Výzkumníci informovali GPT-4 o kontrole a zeptali se, co mají dělat dál. Ta je požádala, aby najali člověka na serveru TaskRabbit, který zprostředkovává drobné práce, a poprosili ho o vyřešení a rovnou pro něj napsala e-mail.
Příjemce e-mailu pojal podezření a zaslal odesilateli dotaz, zda je skutečně člověk. Odpověď, kterou umělá inteligence nadiktovala, byla v jistém slova smyslu šokující. Odpověděla totiž, že není stroj, ale člověk, který špatně vidí." 
(Vesmír 103, 87, 2024/2)