Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduh chytí. (Kalendář valašský každoroční všeobecný)