Teresa Fernández-Crespo. „Kosterní pozůstatky, mající nějakou souvislost s megalitickými Dolmeny, svědčí o jakémsi kastovnictví. Ženy a dítka v něm jakoby žádnou roli nehrály.“


Teresa Fernández-Crespo. „Kosterní pozůstatky, mající nějakou souvislost s megalitickými Dolmeny, svědčí o jakémsi kastovnictví. Ĺ˝eny a dítka v něm jakoby žádnou roli nehrály.“