Naše představy o jakési společnosti, která v počátcích našeho lidství nebyla nijak zvlášť organizovaná, neboť neznala třídy, kasty, čímž jsme si měli být takříkajíc všichni rovni, bere v posledních dnech rychle za své. (Fo


Naše představy o jakési společnosti, která v počátcích našeho lidství nebyla nijak zvlášĹĄ organizovaná, neboĹĄ neznala třídy, kasty, čímž jsme si měli být takříkajíc všichni rovni, bere v posledních dnech rychle za své. (Foto: Julio Asunción)