Thales Milétský, předsokratovský filosof 624 – 546 př.n.l.  Elektron dostal jméno podle řeckého slova pro „jantar“. Protahovalo se jím vlákno lněné příze a na něm řecký učenec, jako první, popsal elektrické jevy. (Wikipedie,


Thales Milétský, předsokratovský filosof 624 - 546 př.n.l. Elektron dostal jméno podle řeckého slova pro „jantar“. Protahovalo se jím vlákno lněné příze a na něm řecký učenec, jako první, popsal elektrické jevy. (Wikipedie, volné dílo)