Elektron se po některých vodičích přesouvá rozdělený do dvou impulsů. Procházejícímu elektronu po vnější části vodiče, navodí interakce dva excitační párové vrcholy. Dva pulsy se stejným znaménkem (nesoucí stejný náboj) a


Elektron se po některých vodičích přesouvá rozdělený do dvou impulsů. Procházejícímu elektronu po vnější části vodiče, navodí interakce dva excitační párové vrcholy. Dva pulsy se stejným znaménkem (nesoucí stejný náboj) a dva pulsy lišící se znaménkem (ty jsou v součtu neutrální). Vybuzené „dvojče“ postupuje se zpožděním a je důkazem toho, že se původní elektron ve vnitřní části vodiče rozdělil na dva různé impulsy. (Kredit: V. Freulon, a kol., 2015 Nature)