Hycopter má osm až desetkrát převyšovat průměrnou dobu letu většiny těch dnešních, bateriových dronů.


Hycopter má osm až desetkrát převyšovat průměrnou dobu letu většiny těch dnešních, bateriových dronů.