Instalace systému křemíkových pixelových detektorů, který slouží jako vnitřní dráhový detektor experimentu CMS při vysoké luminositě srážek (zdroj CERN).


Instalace systému křemíkových pixelových detektorů, který slouží jako vnitřní dráhový detektor experimentu CMS při vysoké luminositě srážek (zdroj CERN).