Průběh trénování osmi sektorů s dipólovými magnety. Na ose x je pořadí trénování a na ose y pak proud, při kterém došlo k ztrátě supravodivosti.


Průběh trénování osmi sektorů s dipólovými magnety. Na ose x je pořadí trénování a na ose y pak proud, při kterém došlo k ztrátě supravodivosti.