Jedna z prvních srážek při energii necelých 900 GeV zaznamenaných experimentem ATLAS (zdroj ATLAS).


Jedna z prvních srážek při energii necelých 900 GeV zaznamenaných experimentem ATLAS (zdroj ATLAS).