Jedna z prvních srážek při energii 13 TeV pozorovaná pomocí experimentu LHCb (zdroj CERN).


Jedna z prvních srážek při energii 13 TeV pozorovaná pomocí experimentu LHCb (zdroj CERN).