Jedna z prvních srážek při energii 13 TeV pozorovaná na experimentu ATLAS (zdroj CERN).


Jedna z prvních srážek při energii 13 TeV pozorovaná na experimentu ATLAS (zdroj CERN).