Závislost „vazebné“ (coupling) konstanty mezi higgsem a příslušnou částicĂ­ v závislosti na hmotnosti tĂ©to částice. ExperimentálnĂ­ hodnoty jsou ukázány s příslušnou nejistotou (jedno sigma ÄŤervenÄ› a dvÄ› sigma modĹ™e). PĹ™eruĹ


Závislost „vazebné“ (coupling) konstanty mezi higgsem a příslušnou částicí v závislosti na hmotnosti této částice. Experimentální hodnoty jsou ukázány s příslušnou nejistotou (jedno sigma červeně a dvě sigma modře). Přerušovanou čárou je vyznačena závislost plynoucí ze Standardního modelu. (Zdroj CMS).