Pozorování rozpadu B0 na pár mionu a antimionu pozorovaný experimentem CMS (zdroj CMS CERN).


Pozorování rozpadu B0 na pár mionu a antimionu pozorovaný experimentem CMS (zdroj CMS CERN).