Simulace vzniku hypotetické mikroskopické černé díry a jejího vypaření Hawkingovým zářením (zdroj ATLAS, CERN).


Simulace vzniku hypotetické mikroskopické černé díry a jejího vypaření Hawkingovým zářením (zdroj ATLAS, CERN).