Jeden z případů vzniku a rozpadu Higgsova bosonu v detektoru ATLAS pozorovaný v roce 2012. Rozpad proběhl do dvou tauonů (světle modré kužely) a ty se pak rozpadly se vznikem elektronu (modrá čára) a mionu (červená čára).


Jeden z případů vzniku a rozpadu Higgsova bosonu v detektoru ATLAS pozorovaný v roce 2012. Rozpad proběhl do dvou tauonů (světle modré kužely) a ty se pak rozpadly se vznikem elektronu (modrá čára) a mionu (červená čára).