Montáž snímků „před“ a „po“ dosednutí Philae snímaná zařízením OSIRIS poblíž elipsy spočítané díky odezvám zařízení CONSERT na palubě Philae. Každý ze tří snímků zobrazuje plochu přibližně 20x20 metrů. Snímek


Montáž snímků „před“ a „po“ dosednutí Philae snímaná zařízením OSIRIS poblíž elipsy spočítané díky odezvám zařízení CONSERT na palubě Philae. Každý ze tří snímků zobrazuje plochu přibližně 20x20 metrů. Snímek vlevo byl pořízen 22. října 2014 ze vzdálenosti 10 km od centra komety ještě před dosednutím modulu. Další dva výřezy zobrazují stejnou oblast ze vzdálenosti 20 km po přistání. Kredit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA