Infografika ukazující hlavní úkol cubesatů MarCO – přenos signálu z klesajícího landeru InSight v reálném čase.  Zdroj: http://spaceflightnow.com/ Překlad: Autor


Infografika ukazující hlavní úkol cubesatů MarCO - přenos signálu z klesajícího landeru InSight v reálném čase. Zdroj: http://spaceflightnow.com/ Překlad: Autor