Spektrální složení Pluta z přístroje Ralph – data z 12. července. Zdroj: http://www.nasa.gov/


Spektrální složení Pluta z přístroje Ralph - data z 12. července. Zdroj: http://www.nasa.gov/