Kreacionismus paradoxně vyžaduje o mnoho řádů rychlejší průběh evoluce: V pár tisíci letech od potopy světa se musely ze zachráněných druhů vyvinout miliony nových druhů živočichů a rostlin a dostat se na současná místa výsk


Kreacionismus paradoxně vyžaduje o mnoho řádů rychlejší průběh evoluce: V pár tisíci letech od potopy světa se musely ze zachráněných druhů vyvinout miliony nových druhů živočichů a rostlin a dostat se na současná místa výskytu.