Pluto ve falešných barvách, které ukazují výsledky spektrometrů – všimněte si odlišené barvy levé a pravé části „srdce“. Zdroj: http://pluto.jhuapl.edu/


Pluto ve falešných barvách, které ukazují výsledky spektrometrů - všimněte si odlišené barvy levé a pravé části „srdce“. Zdroj: http://pluto.jhuapl.edu/