Vývoj tlaku na Plutu podle měření v posledních letech (svislá osa měří tlak v mikrobarech. Zdroj: http://www.nasa.gov/


Vývoj tlaku na Plutu podle měření v posledních letech (svislá osa měří tlak v mikrobarech. Zdroj: http://www.nasa.gov/