Buck Institute je prvnĂ­ nezávislĂ© vĂ˝zkumnĂ© zařízenĂ­ ve SpojenĂ˝ch státech zaměřenĂ© na  stárnutĂ­. HlavnĂ­m zdrojem finanÄŤnĂ­ch prostĹ™edkĹŻ jsou dotace z National Institutes of Health a soukromĂ­ dárci. ProvoznĂ­ rozpoÄŤet na letošnĂ


Buck Institute je první nezávislé výzkumné zařízení ve Spojených státech zaměřené na stárnutí. Hlavním zdrojem finančních prostředků jsou dotace z National Institutes of Health a soukromí dárci. Provozní rozpočet na letošní rok 27,6 milionů dolarů.