Dramatický pokles kontaminace mezi roky 2011 a 2014, jak přírodními procesy, tak dekontaminací. Je vidět, že plocha oblastí, kde je očekávaná roční dávka z kontaminace větší než 1 mSv se dramaticky zmenšila (zdroj studie Úřadu pr


Dramatický pokles kontaminace mezi roky 2011 a 2014, jak přírodními procesy, tak dekontaminací. Je vidět, že plocha oblastí, kde je očekávaná roční dávka z kontaminace větší než 1 mSv se dramaticky zmenšila (zdroj studie Ăšřadu pro rekonstrukci založená na datech leteckého měření publikovaného úřadem NRA).