Vstup, kudy by měl proniknout robot do potrubí a pak do kontejnmentu druhého bloku (zdroj TEPCO).


Vstup, kudy by měl proniknout robot do potrubí a pak do kontejnmentu druhého bloku (zdroj TEPCO).