Mito a Tracker - zdravĂ© opiÄŤky narozenĂ© po transplantaci mitochondriĂ­. I vÄ›dci majĂ­ smysl pro humor – opiÄŤky se jmenujĂ­ podle chemikálie běžnÄ› používanĂ© v laboratoĹ™i. „Mito Tracker“ je barviÄŤka, jeĹľ emituje fluorescenÄŤnĂ­ svÄ


Mito a Tracker - zdravé opičky narozené po transplantaci mitochondrií. I vědci mají smysl pro humor - opičky se jmenují podle chemikálie běžně používané v laboratoři. „Mito Tracker“ je barvička, jež emituje fluorescenční světlo a používá se ke specifickému zviditelnění mitochondrií v buĹ?ce. (Oregon National Primate Research)