Produkce jader a antijader na urychlovači RHIC. Je vidět, že s počtem nukleonů velice rychle klesá pravděpodobnost produkce daného jádra (s každým novým nukleonem o tři řády). Nalevo antijádra a napravo jádra. Prázdné trojúhelní


Produkce jader a antijader na urychlovači RHIC. Je vidět, že s počtem nukleonů velice rychle klesá pravděpodobnost produkce daného jádra (s každým novým nukleonem o tři řády). Nalevo antijádra a napravo jádra. Prázdné trojúhelníky jsou experimentální data z experimentu STAR (urychlovač RHIC), plné trojúhelníky jsou výpočty na základě principu slepování, který byl popsán v textu. (Zdroj Yu-Gang Ma, EPJ Web of Conferences 66, 04020 (2014))