Zobrazení identifikace částic pomocí měření ztrát energie v časově projekční komoře (TPC) (zdroj ALICE).


Zobrazení identifikace částic pomocí měření ztrát energie v časově projekční komoře (TPC) (zdroj ALICE).