Nalevo jsou výsledky určení relativního rozdílu poměru hmotnosti a náboje jádra a antijádra. Červeně jsou nové hodnoty získané experimentem ALICE, černě pak dřívější měření hmotnosti jader a antijader. Napravo pak jsou relativ


Nalevo jsou výsledky určení relativního rozdílu poměru hmotnosti a náboje jádra a antijádra. ÄŚerveně jsou nové hodnoty získané experimentem ALICE, černě pak dřívější měření hmotnosti jader a antijader. Napravo pak jsou relativní rozdíly velikosti vazebné energie. (Zdroj citovaný článek v Nature)