Grafická verze záznamu měření 50 000 asteroidů (povětšinou) hlavního pásu. Barevně je zvýrazněna přesnost  jednotlivých měření pro každý z nich, tzn. rozdíl mezi předpokládanou a naměřenou polohou. Modře jsou označeny  výs


Grafická verze záznamu měření 50 000 asteroidů (povětšinou) hlavního pásu. Barevně je zvýrazněna přesnost jednotlivých měření pro každý z nich, tzn. rozdíl mezi předpokládanou a naměřenou polohou. Modře jsou označeny výsledky s největší shodou mezi předpoklady a naměřenými hodnotami, zeleně ty méně přesné a červeně objekty vykazující nejmenší shodu mezi záznamy z minulosti a posledním měřením sondy. Kredit: ESA/Gaia/DPAC/CU4, L. Galluccio, F. Mignard, P. Tanga (Observatoire de la CĂ´te d'Azur)