Bacillus subtilis, česky někdy označovaný jako bacil senný. Jde o aerobní nepatogenní bakterii, která žije v půdě. Foto: Allon Weiner, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel


Bacillus subtilis, česky někdy označovaný jako bacil senný. Jde o aerobní nepatogenní bakterii, která žije v půdě. Foto: Allon Weiner, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel