Vlevo - emulze stabilizovaná pomocí BslA, obrázek byl pořízen elektronovým mikroskopem. Vpravo je pohled světelným mikroskopem na sladkost stabilizovanou BslA. Kredit: University of Edinburgh.


Vlevo - emulze stabilizovaná pomocí BslA, obrázek byl pořízen elektronovým mikroskopem. Vpravo je pohled světelným mikroskopem na sladkost stabilizovanou BslA. Kredit: University of Edinburgh.