PodĂ­l diagnostikovanĂ˝ch případĹŻ tuberkulĂłzy pĹ™ipadajĂ­cĂ­ na imigranty tvoĹ™il v roce 2009 5,8 % všech případĹŻ, v roce 2013 to jiĹľ bylo 32,1 %. Tento trend koresponduje s celkovĂ˝m nárĹŻstem podĂ­lu migrantĹŻ v populaci, kterĂ˝ v tÄ


Podíl diagnostikovaných případů tuberkulózy připadající na imigranty tvořil v roce 2009 5,8 % všech případů, v roce 2013 to již bylo 32,1 %. Tento trend koresponduje s celkovým nárůstem podílu migrantů v populaci, který v těchto letech stoupl z 2,1 na 5,6 %. Kredit: Vito Manzari, Wikipedia