Bezvědomí je dobrá věc, pokud je řízené. Umožní nám překonat hrůzy z nichž bychom mnozí jinak zešíleli.  Anesteziologie ale není jen o překonávání bolesti. Je i o tom, aby nás to stálo co nejméně nervových buněk a nezhloupl


Bezvědomí je dobrá věc, pokud je řízené. Umožní nám překonat hrůzy z nichž bychom mnozí jinak zešíleli. Anesteziologie ale není jen o překonávání bolesti. Je i o tom, aby nás to stálo co nejméně nervových buněk a nezhloupli víc, než je nezbytně nutné. (Kredit: U.S. Air Force, volné dílo)